قوی ترین سایت سرگرمی و عکس

عكسهایی از مراسم ازدواج پسر دكتر احمدی نژاد
عكسهایی از مراسم ازدواج پسر دكتر احمدی نژاد

مراسم ازدواج نزدیك به 4 ساعت طول كشید كه پذیرایی با میوه و شیرینی بود و نماز جماعت مغرب و عشا هم به امامت احمدی نژاد برگزار شد. از شام هم خبری نبود؛ "به همین سادگی".

www.pixnaz.info

به گزارش خبرنگار«جهان»، مجلس زنانه در منزل آقای مشایی و مجلس مردانه در منزل صاحبخانه آقای مشایی که پدر شهید و شغل وی نیز بنایی می‌باشد، برگزار شد.
 تعداد میهمانان مرد 20 نفر و میهمانان زن 25 نفر بودند و خطبه عقد را حاج آقا ثمری خواند. مهریه نیز 14 سكه بهار آزادی به نیت 14 معصوم(ع). 
 در ایام عید مراسم خواستگاری نیز در عین سادگی برگزار شد. احمدی نژاد در این مراسم به دیدار صاحب خانه آقای مشایی كه پدر شهید هستند، رفت. قبل از برگزاری مراسم ازدواج نیز آقای احمدی نژاد اظهار داشت كه اگر ایشان اجازه بدهند، مراسم مردانه در منزل این شهید بزرگوار برگزار شود، كه این امر محقق شد. 
   مراسم ازدواج نزدیك به 4 ساعت طول كشید كه پذیرایی با میوه و شیرینی بود و نماز جماعت مغرب و عشا هم به امامت احمدی نژاد برگزار شد. از شام هم خبری نبود؛ "به همین سادگی".

http://www.pixnaz.infoعکسهای مراسم ازدواج پسر احمدی نژاد با دختر مشایی

http://www.pixnaz.infoعکسهای مراسم ازدواج پسر احمدی نژاد با دختر مشایی

http://www.pixnaz.infoعکسهای مراسم ازدواج پسر احمدی نژاد با دختر مشایی

http://www.pixnaz.infoعکسهای مراسم ازدواج پسر احمدی نژاد با دختر مشایی

http://www.pixnaz.infoعکسهای مراسم ازدواج پسر احمدی نژاد با دختر مشایی

-

http://www.pixnaz.infoعکسهای مراسم ازدواج پسر احمدی نژاد با دختر مشایی

تعداد نمایش ۱۹۴۳۲ بار
ارسال شده در ۰۰۰۰/۰۰/۰۰ ۰۰:۰۰:۰۰